Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

Kiitos!

Viestisi on lähetetty kaverillesi.

 
 

Kutsu kaverisi

Sulje ikkuna

 
Lähetä kutsu
 
 
 
 

Kainuun Sanomien Vaalikone

 
Kutsu kaverisi
 
 
Vastauksesi
 
 
Tulokset
 
 
Tulos
 

Snellman Anne, #53 Jaa tulos

Ehdokaskortti

Kuva

Puolue

Suomen Perussuomalaiset

Ikä

36-45 vuotta

Lyhyt ehdokkaan kuvaus

Olen 43-vuotias filosofian tohtori Oulunsalosta. Perheeseemme kuuluu kolme poikaa ja yrittäjäpuoliso. Työskentelin aiemmin tutkijana Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa väittelin vuonna 2000. Nyt opiskelen puutarhuriksi. Olen Hyvän mielen talon jäsen, joka on Omaiset mielenterveyden tukena ry:n jäsenjärjestö, syystä, että olen ollut vuosikymmeniä mielenterveyspotilaan omainen.

Politiikan saralla toimin Oulunsalon Perussuomalaisena kunnanvaltuutettuna ja mm. tulevaisuusvaliokunnan, palvelulautakunnan ja tarkastuslautakunnnan jäsenenä. Lisäksi olen uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen.

Luonteeltani olen räväkkä ja sanavalmis. Epäoikeudenmukaisuudet saavat minut vihaiseksi. Perussuomalainen puolue on mielestäni se ainoa oikea puolue, koska se on aidosti pienen ihmisen puolella keskittyen ajamaan kansalaisten asioita kansalaisten parhaaksi.

Neljä päävaaliteemaani ovat mielenterveyspotilaiden ja heidän omaistensa oikeuksien puolesta taisteleminen, tuloerojen tasoittaminen, yrittäminen kannattavaksi ja Pohjois-Suomen edunvalvonnan puolustaminen.

Kotisivut

Vertailu

Maakunta ja äänestäminen

 1. 1. Koen itseni kainuulaiseksi / pohjoispohjalaiseksi.

  (1) kainuulaiseksi - (5) pohjoispohjalaiseksi

 2. 2. Äänestän mieluiten kainuulaista / pohjoispohjalaista ehdokasta.

  (1) kainuulaista - (5) pohjoispohjalaista

 3. 3. Kansanedustajani päätehtävä on ajaa oman maakuntansa etua.

  (1) eri mieltä - (5) samaa mieltä.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Aate

 1. 1. Tunnen kuuluvani poliittisen kentän

  (1) vasemmalle laidalle - (3) keskialueelle - (5) oikealle laidalle.

 2. 2. Kannatan

  (1) korkeita veroja, tulonsiirtoja ja kattavia palveluita - (5) alhaista verotusta, pelkkää minimiturvaa ja ihmisten omavastuuta.

 3. 3. Tuloerojen kasvu

  (1) vaarantaa yhteiskuntarauhan ja on käännettävä - (5) vauhdittaa talouskehitystä ja saa jatkua.

 4. 4. Menestyäkseen Suomen on

  (1) nojattava omiin voimiinsa ja itsenäisyyteensä - (5) suuntauduttava voimakkaammin kansainväliseen yhteistyöhön ja vapaille markkinoille.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit aatetta koskevista väittämistä.

Tuloerot on kasvatettu Suomessa ennätyssuuriksi. Tuloeroja pitää tasoittaa mm. verotuslinjauksilla.

Arvot ja asenteet

 1. 1. Avioliitto pitää sallia samaa sukupuolta oleville.

 2. 2. Parantumattomasti sairaan on saatava päättää omasta kuolemastaan.

 3. 3. Venäjän kielen opetus on voitava ottaa ruotsin tilalle kunnissa, joissa siihen on tarve.

 4. 4. Tekijänoikeudella suojattujen tuotteiden luvaton imurointi ilmaiseksi netistä on aina varkauteen rinnastettava rikos.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit arvoja ja asenteita väitteistä.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

 1. 1. Lapsilisää ei pidä maksaa suurituloisille perheille.

 2. 2. Vanhusten palvelut on turvattava erityisellä lailla vaikka se nostaisi muiden verotaakkaa.

 3. 3. Omaishoidon tuki on tasapuolisuuden vuoksi siirrettävä kunnilta Kelan hoitoon.

 4. 4. Koulutettavat lääkärit on lääkäripulan poistamiseksi velvoitettava työskentelemään kunnallisilla terveysasemilla vähintään puolet opintoajastaan.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevista väitteistä.

Mielenterveyslaki tulee pikaisesti uudistaa, jotta mielenterveyspotilaat saavat ansaitsemaansa tasokasta hoitoa kattavasti koko maassa.

Työllisyys ja työelämä

 1. 1. Eläkeiän alarajaa pitää nostaa nykyisestä 63 vuodesta ainakin kahdella vuodella.

 2. 2. Työttömällä työnhakijalla ei saa olla oikeutta kieltäytyä mistään työstä.

 3. 3. Ikääntyvän Suomen täytyy helpottaa ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa.

 4. 4. Avainryhmien lakko-oikeutta pitää rajoittaa.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit työllisyyttä ja työelämää koskevista väitteistä.

Eläkeiän nosto ei ole ratkaisu - vaan ihmiset pitää saada pysymään työkuntoisina lähemmäs nykyistä eläkeikää. Ja myös opiskeluaikoja pitää saada lyhyemmiksi. Eli nuoret mahdollisimman nopeasti työelämään.

Talous ja verotus

 1. 1. Isoja pääomatuloja on verotettava suhteellisesti enemmän kuin pieniä.

 2. 2. Asuntolainojen korkojen verovähennykseen ei saa koskea.

 3. 3. Perheyritysten kunkin omistajan jopa 90000 euron verovapaat osingot on pantava verolle.

 4. 4. Suomen pitää luopua eurosta ja ottaa markka takaisin.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit taloutta ja verotusta koskevista väitteistä.

Elinkeinot, energia ja ympäristö

 1. 1. Seuraavan eduskunnan on myönnettävä lupa myös Fortumin Loviisan ydinvoimalalle.

 2. 2. Uraanin talteenotto Suomen maaperästä ydinvoiman tuotantoon on kiellettävä.

 3. 3. Valtionyhtiöitä tarvitaan edelleen Suomen teollisuusinvestointien vahvistamiseksi.

 4. 4. Kajaanin ja Oulun valtatieyhteyden oikaiseminen Toukansaaren ja -salmen kautta (ns. Oulujärven ylitystie) on toteutettava.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit elinkeinoja, energiaa ja ympäristöä koskevista väitteistä.

Kotimaista uusiutuvaa energiankäyttöä lisättävä.

Ulkopolitiikka ja turvallisuus

 1. 1. Varusmiespalvelus pitää voida suorittaa neljässä kuukaudessa.

 2. 2. Suomen pitää liittyä Natoon mahdollisimman pian.

 3. 3. Ikäluokkien supistuessa Suomen varuskuntia pitää säästöjen takia vähentää.

 4. 4. Suomen tulisi vetää sotilaat heti Afganistanista.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit ulkopolitiikkaa ja turvallisuutta koskevista väitteistä.

Kunnat ja aluehallinto

 1. 1. Kuntia pitää liittää yhteen vaikka pakolla.

 2. 2. Kunnallisverotuksen eroja on tasattava asettamalla kunnallisveroprosentille minimi- ja maksimirajat.

 3. 3. Kainuun hallintomallin soveltaminen on tehtävä mahdolliseksi myös muualla maassa.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

Kommentit kuntia ja aluehallintoa koskevista väitteistä.