Suomen Yrittäjien EU-vaalikone 2014

Vastauksesi Tulokset Tulos

Rita Dahl #22

Jaa tulos

Ehdokaskortti

Kuva

Verkkosivut

Facebook

Twitter

LinkedIn

Onko ehdokas yrittäjä?

Olen yrittäjä

"vapaa kirjailja"

Keskeiset vaaliteemat

1) sosiaalinen Eurooppa
2) ihmisarvoinen työ
3) Eurooppa, jossa finanssipolitiikan valtaa rajoitetaan

EU JA YRITTÄJYYS

 1. 11. EU:sta on enemmän hyötyä kuin haittaa suomalaiselle yrittäjyydelle.

 2. 12. EU-kansalaisten hyvinvointi on menestyvän yritystoiminnan varassa.

 3. 13. EU-jäsenyys tarjoaa suomalaisyrityksille vakaan toimintaympäristön.

 4. 14. Yrittäjyyden edistäminen on nostettava tulevalla vaalikaudella EU-politiikan kärkiteemojen joukkoon.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

11. EU:sta on enemmän hyötyä kuin haittaa suomalaiselle yrittäjyydelle.:
Eurooppalainen työllisyyspolitiikka ei ole ollut tehokasta.

TALOUSPOLITIIKKA JA EURO

 1. 16. EU on vakauttanut julkista taloutta koko unionin alueella.

 2. 17. Eurosta on yrityksille enemmän hyötyä kuin haittaa.

 3. 18. Pankkisäätely turvaa pankkien kyvyn rahoittaa pk-yrityksiä tulevaisuudessa.

 4. 19. EU:n jäsenmaiden pitää saada tukea oman maan yrityksiä vapaasti.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

16. EU on vakauttanut julkista taloutta koko unionin alueella.:
Tietyillä mittareilla kyllä, mutta samaan aikaan sosiaalinen eriarvoistuminen ja piilotyöttömyys on lisääntynyt.

17. Eurosta on yrityksille enemmän hyötyä kuin haittaa.:
Euroalue lisää yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

18. Pankkisäätely turvaa pankkien kyvyn rahoittaa pk-yrityksiä tulevaisuudessa.:
Vain julkis- ja yhteisomisteisia pankkeja tulisi tukea: muut kantavat itse riskinsä.

19. EU:n jäsenmaiden pitää saada tukea oman maan yrityksiä vapaasti.:
Kansallinen suvereenius olisi työllisyyspolitiikassa toimivinta.

SISÄMARKKINAT

 1. 21. Suomalaiset yritykset ovat hyötyneet EU:n sisämarkkinoista.

 2. 22. Suomalaiset yritykset ovat kärsineet EU:n sisämarkkinoiden myötä lisääntyneestä kilpailusta kotimaan markkinoilla.

 3. 23. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät hyödy sisämarkkinoista, koska EU:n sisämarkkinat on toteutettu suurten yritysten ehdoilla.

 4. 24. Pienille yrityksille tulee tarjota paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin palvelu- ja tavarahankintoihin.

 5. 25. EU:n yhteinen ilmasto- ja energiapolitiikka luo pk-yrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

23. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät hyödy sisämarkkinoista, koska EU:n sisämarkkinat on toteutettu suurten yritysten ehdoilla.:
Kapitalismi suosii suurimpia.

24. Pienille yrityksille tulee tarjota paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin palvelu- ja tavarahankintoihin.:
Julkisilla tuilla.

TYÖN TEKEMINEN JA TARJOAMINEN

 1. 27. Ulkomaisen työvoiman tuloa Suomeen pitää rajoittaa.

 2. 28. Työmarkkinoiden keskeiset kysymykset - kuten palkkojen määräytyminen - pitää säilyttää kansallisen päätöksenteon varassa.

 3. 29. EU-työlainsäädännön keventäminen lisäisi työllisyyttä.

 4. 30. Itsenäisten kuljetusyrittäjien kokonaistyöajan sääntely oli virhe.

 5. 31. EU-oikeudella perusteltu lainmuutos, jolla annettiin työntekijöille laajempi oikeus pyytää vuosiloman siirtoa sairastumisen vuoksi, oli tarpeeton.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

27. Ulkomaisen työvoiman tuloa Suomeen pitää rajoittaa.:
Pätevyys ratkaisee.

LAINSÄÄDÄNTÖ

 1. 33. Pieniä yrityksiä rasitetaan turhalla byrokratialla.

 2. 34. Suomi lisää ylimääräistä sääntelykuormaa EU-direktiivien vähimmäisvaatimusten päälle.

 3. 35. Yrityksiä koskevassa lainsäädännössä lähtökohtana tulee olla pienten yritysten näkökulma eli ns. pienet ensin -periaate.

 4. 36. Pienet yritykset olisi syytä jättää kaiken EU-sääntelyn ulkopuolelle.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image